Delftse Studentenvereniging Sint Jansbrug Trans IP

Bedrijven

De Delftse Studentenvereniging Sint Jansbrug telt ruim 700 leden van wie het merendeel studeert aan de Technische Universiteit Delft. Sint Jansbrug is een van de grootste studentenverenigingen in Delft en groeit nog steeds. Ondanks de groei heeft Sint Jansbrug altijd haar eigen karakter weten te behouden en is ze gericht op gelijkheid, gezelligheid en mogelijkheden tot ontplooiing. De vereniging biedt veel activiteiten op het sportieve, culturele en sociale vlak. Hierdoor bouwen de leden van Sint Jansbrug goede organisatorische en sociale vaardigheden op die van essentieel belang zijn voor een veelzijdige ingenieur. Op deze manier helpt Sint Jansbrug haar leden zich voor te bereiden op zijn of haar toekomst.

Wat kan Sint Jansbrug voor uw bedrijf betekenen?
Sint Jansbrug heeft een grote diversiteit aan studenten waarvan het merendeel een technische opleiding volgt. Onze leden kunnen een interessante doelgroep zijn voor u als consument dan wel als potentieel toekomstig werknemer. Deze doelgroep kan op zeer uiteenlopende wijzen bereikt worden, variërend van drukwerken tot promotie tijdens ons festival, de ontvangstweek of de verenigingstijd.

Wat onderscheidt Sint Jansbrug van andere verenigingen?
Sint Jansbrug is groot genoeg om een grote groep studenten mee te bereiken, maar ook klein genoeg om een hechte band tussen leden te garanderen. Ook is er een grote diversiteit onder de leden. Zo zijn alle studies in Delft vertegenwoordigd en lopen de interesses van de leden sterk uiteen. Samenwerking met Sint Jansbrug biedt daarom een goede mogelijkheid om een grote groep diverse studenten uit Delft te bereiken en niet slechts de relatief kleine groep die actief is bij studieverenigingen.

Hoe kunt u in contact komen met Sint Jansbrug?
Wij gaan graag eens om de tafel zitten om te bespreken wat Sint Jansbrug voor uw bedrijf kan betekenen, hieronder vindt u onze contactgegevens.

Wij zien uit naar een fijne samenwerking!

DSV Sint Jansbrug
Oude Delft 50-52
2611 CD Delft

www.sintjansbrug.nl