Delftse Studentenvereniging Sint Jansbrug

Interne Verbanden

De vereniging heeft 700 leden. Zij zijn elk op hun eigen manier betrokken bij de vereniging. Als je lid wordt van Sint Jansbrug kom je in een jaarclub, een vriendengroep met je eigen jaargenoten. In je tweede jaar kan je bij een gilde komen. Een gilde is een vriendengroep met mensen uit meerdere jaren. Zo heb je twee verschillende groeperingen en leer je veel mensen kennen. Dit zorgt voor een goede borrelsfeer en maakt het dat je veel verschillende vrienden maakt. Daarnaast is een groot deel van de leden bezig met commissiewerk of zit bij een ondervereniging. Er zijn vele commissies die elk iets anders organiseren.


Jaarclubs

commissies

In je eerstejaar als lid van DSV Sint Jansbrug vorm je een jaarclub met ongeveer 12 andere jaargenoten. In tegenstelling tot de andere grote verenigingen in Delft zijn er zowel gemengde (mannen en vrouwen) als ongemengde jaarclubs. Dit is vrij uniek, maar ook ontzettend leuk. Veel jaarclubs borrelen eens per week. Verder gaan ze op weekend, vakantie en zien ze elkaar veel buiten de vereniging. Een jaarclub is een goede basis voor vriendschappen voor het leven.


Gilden

Gilden zijn de 'verticale verbanden' binnen Sint Jansbrug. Sinds de oprichting van de vereniging zijn zij een belangrijk onderdeel van de structuur. Een gilde bestaat uit leden van verschillende jaren. Zodra je tweedejaars of ouder bent, kun je gevraagd worden voor een gilde. De dertien gilden op Sint Jansbrug verschillen sterk van elkaar, zowel qua grootte als qua interesses. Net als bij de jaarclubs bestaan er gemengde en ongemengde gilden. De meeste gilden eten en borrelen een avond in de week samen. Daarnaast organiseren de gilden tal van activiteiten voor zichzelf of voor de vereniging, zoals het vieren van het gilde-lustrum. Dit gebeurd door een feestweek te organiseren met activiteiten voor de vereniging.

commissies

Iedereen die behoefte heeft aan een nieuw gilde kan een gilde oprichten. Als een gilde geen nieuwe leden meer krijgt, kan zij 'uitsterven'. Het schildje dat het gilde in de societeit vertegenwoordigd wordt dan verwijderd en in de 'hemel' opgehangen, waar de herinnering aan het gilde onderdeel zal blijven van de geschiedenis van Sint Jansbrug.

Veel oud-leden komen via hun gilde nog vaak terug op Sint Jansbrug.

De nu levende gildes zijn (in volgorde van oprichting, van oud naar jong): Flamboyant, Momus, Tarantula, Qualm, Bamb, 't Vatt, Volantica, Gier, Panda, Atlantis, Das Boot, Plunk en Sfinx.


Onderverenigingen

commissies

Om te sporten of voor culturele activiteiten zijn er onderverenigingen. Onderverenigingen zijn kleine subverenigingen die vaak betrekking hebben op sport of cultuur. Elk lid kan zich aansluiten bij een of meerdere onderverenigingen naar gelang zijn interesses of bezigheden. Indien er belangen van leden niet worden behartigd, dan zijn zij vrij om nieuwe onderverenigingen in het leven te roepen. Op het moment zijn er onderverenigingen voor zeilen (Leukotheia), cabaret (Abracadabaret), toneel (Katharsis), voetbal (Rongo), hockey (Hockoff), wielrennen (Spaeck), textielzeefdrukken (TexZo), muziek (Valerius), squash (JSF), schaken (MAT), fitness (Popeye) en koken (Mess).


Commissies

Om het bestuur te ondersteunen en activiteiten voor de leden te organiseren zijn er binnen de vereniging verscheidene commissies. Er zijn veel verschillende commissies, dus iedereen die zich wil inzetten, kan een commissie vinden waar hij zich thuis voelt. Voorbeelden van commissies zijn de almanak, culturele-, Oele-, activiteiten- en de Oweecommissie. Tevens zijn er een aantal beleidscommissies die de vereniging adviseren over de te lopen financiële en beleidsmatige koers.

commissies

Behalve de waardering die als commissielid kan worden ontvangen voor het verzette werk is het doen van de commissie altijd een goede ervaring. Door samen te werken met commissiegenoten en ondertussen te zorgen dat deadlines worden gehaald leert men dingen die bij de TU Delft veel minder aan bod komen. Ook het werk dat de commissie doet is van heel andere aard dan wat er op de TU Delft wordt aangeboden. Commissiewerk is dus altijd een mooie aanvulling op je studie; het breidt je organisatorische en communicatieve vaardigheden uit!