Aanmelden Oud-Besturendiner

Liieve Oud-Bestuursleden,

Graag nodigen wij jullie uit voor het Oud-Besturendiner op 5 juni 2021! Vanwege de huidige coronamaatregelen is het helaas nog niet mogelijk om met zijn allen fysiek in het pand aanwezig te zijn. Desalniettemin willen wij op een alternatieve manier een gezellige avond met jullie hebben!

Op 5 juni vanaf 17:00 starten wij een livestream, daarna zullen wij gaan koken. We zouden het leuk vinden als jullie met ons meedoen! Als je je opgeeft zal je de link naar de livestream en een boodschappenlijstje ontvangen, de recepten volgen later. Daarnaast is er de mogelijkheid om een bier- of wijnpakket af te halen op de Vereniging, mét een leuke verrassing!

Verzamel dus snel je bestuursgenoten en geef je op, aanmelden kan t/m 29 mei! Je kunt ervoor kiezen om op 5 juni (in kleine groepjes) bij elkaar te gaan zitten, of individueel aanhaken. Tijdens de avond zullen wij proberen om zo veel mogelijk contact tussen besturen te creëren.

Tot 5 juni!