Geschiedenis

Oprichting

DSV Sint Jansbrug is opgericht op 15 oktober 1947. In die periode kwamen er veel studenten naar Delft die door de oorlogsjaren daarvoor niet hadden kunnen studeren. Het was in die tijd gebruikelijk om lid bij een studentenvereniging te worden. Een aantal van de nieuwe naoorlogse studenten, zogenaamde ‘nuldejaars’, waren hier wat oud voor en konden zich moeilijk vinden in de opvattingen van de traditionele verenigingen. Ze sloten zich niet aan.

Bord_studentenhuis St. Jansbrug
57-62 (2)
57-62
53 - Eerstejaars Schuttersdoelen

Dat betekent echter niet dat er geen ruimte was voor gezamenlijkheid. De studenten gebruikten hun huis in het begin als eettafel, waar ook andere studenten welkom waren. Hieruit ontstonden steeds meer activiteiten en een saamhorige groep studenten. Dit bracht hen uiteindelijk in 1947 tot het besluit om in hun studentenhuis, Oude Delft 89, de vereniging Sint Jansbrug op te richten, vernoemd naar de brug vóór het pand. Een vereniging zonder religieuze of politieke kleur. Een vereniging zoals geen ander.

De vereniging had als doel de leden in groepsverband en individueel zo veel mogelijk tot activiteiten aan te zetten. De leden wilden een vereniging opgebouwd uit vriendschap en samenwerking waarbij kritische discussies niet uit de weg werden gegaan. Al snel ontstonden er verschillende groeperingen. Deze vriendengroepen werden toentertijd gilden genoemd. Daarnaast ontstonden er verschillende gezelschappen die het een of ander organiseerden zoals theaterclubs, debatingclubs en verschillende sportiviteiten. Zo ontstond er een diverse groep waarin iedereen op zijn eigen manier en met zijn eigen vrienden welkom was, iets wat tegenwoordig nog steeds geldt.

Vooruitstrevend

Het frisse karakter dat Sint Jansbrug vanaf het eerste moment kenmerkt heeft de vereniging altijd vastgehouden. Zo was Sint Jansbrug in 1969 de eerste Delftse vereniging waar vrouwen lid konden worden. HBO-studenten konden zich vanaf 1976 inschrijven. Ook daarmee was Sint Jansbrug de andere verenigingen in Delft voor.

Tegenwoordig

Door de jaren heen heeft de vereniging geschipperd tussen een jaarclub- en een gildesysteem. Uiteindelijk is er besloten dat in het eerste jaar een jaarclub gevormd wordt en dat een Sint Jansbrugger in zijn tweede jaar bij een gilde gevraagd kan worden. Deze structuur bewijst zichzelf nu al een lange tijd en zorgt er voor dat de vereniging diverse groeperingen behoudt in een bijzondere sfeer.

De vereniging is inmiddels uitgegroeid tot een van flink formaat. Een vereniging met een open kijk op dingen, maar met respect voor tradities. Een goede plaats om je te ontplooien tot volwaardig ingenieur met tal val leuke, leerzame en sportieve activiteiten. Een vereniging waar we trots op mogen zijn.