Studie & Carrière

Studeren aan een van de hoger onderwijsinstellingen in Delft vergt een goede combinatie van studie, werk, ontplooiing en gezelligheid. Het netwerk en de structuur van Sint Jansbrug bieden de sociale controle en mogelijkheden om alles goed te combineren vanaf de start van het lidmaatschap. Naast de studiesessies en bijspijkeravonden worden er ook activiteiten georganiseerd die zijn gericht op carrière en ontwikkeling van soft skills. Sint Jansbrug is op deze manier niet alleen een ‘thuis’ maar eveneens een familie om samen te studeren en ontplooien buiten het curriculum.

Studeren is combineren

Ieder lid van Sint Jansbrug is naar Delft gekomen om hier te studeren: dat is wat ons bindt. Studie staat dan ook op de eerste plaats. De studiebegeleidingscommissie biedt gedurende het eerste jaar meerdere bijspijkeravonden en computercursussen aan.  Ook zijn alle eerstejaars ingedeeld bij een mentorgroep met een ouderejaars student die dezelfde studie volgt. Deze ouderejaars fungeren als mentor en kunnen gedurende het eerste jaar alle vragen beantwoorden wat betreft studie en het verenigingsleven. Ook worden er in deze groepen bijvoorbeeld gemakkelijk studieboeken uitgeleend.

Terwijl het ene lid van Sint Jansbrug actief is binnen de studievereniging, onderneemt het andere lid studie-activiteiten met andere leden van Sint Jansbrug. Zeker rond tentamenperioden studeren er vele grote en kleine groepen leden samen. Deze sociale controle zorgt ervoor dat studenten die ergens lid zijn vaker hun BSA (Bindend Studie Advies) halen dan andere studenten. Bovendien is gebleken dat het percentage eerstejaars dat stopt met zijn of haar studie onder leden van Sint Jansbrug lager ligt dan onder alle studenten van de TU Delft.

Verder kijken dan de studie

Leden van Sint Jansbrug worden gestimuleerd om verder te kijken dan de campus en het curriculum van de studie. Je studententijd is immers bij uitstek de tijd om ook te werken aan ‘soft skills’. De TU Delft erkent in haar visie het belang van deze ontplooiing voor Delftse ingenieurs. Door het jaar heen worden er door de carrièrecommissie verschillende interessante activiteiten georganiseerd: van een inhouse-dag en een stageborrel tot een CV-workshop en sollicitatietraining.

Sint Jansbrug ondersteunt leden niet alleen met een rijk netwerk van leeftijdsgenoten en oud-leden, ook wordt aangemoedigd buiten de verenigingsmuren te kijken. Enkele tientallen leden zijn actief in de universiteitspolitiek (ORAS en Lijst Bèta), gemeentepolitiek (onder andere bij STiP), dreamteams en startups.  Sint Jansbrug kenmerkt zich door deze vele maatschappelijk betrokken leden.