Intern

De ruim 700 leden van Sint Jansbrug zijn elk op hun eigen manier betrokken bij en georganiseerd in de vereniging. Iedereen heeft een jaarclub, en daarnaast zijn veel mensen lid van een gilde, ondervereniging of commissie. Uniek aan Sint Jansbrug is dat al die groeperingen – óók jaarclubs en gilden – uit mannen, vrouwen of een combinatie daarvan kunnen bestaan. De vaste dagen voor al deze groeperingen hebben elk hun eigen sfeer, maar zijn zonder uitzondering gezellig.

Jaarclubs

Vroeg in het eerste jaar worden jaarclubs gevormd, met ongeveer 12 andere jaargenoten. In tegenstelling tot de andere grote verenigingen in Delft kent Sint Jansbrug naast ongemengde (alleen mannen of vrouwen) ook gemengde jaarclubs – met mannen en vrouwen bij elkaar. De meeste leden kiezen voor een gemengde jaarclub. Veel jaarclubs borrelen eens per week. Verder gaan ze op weekend, vakantie en zien ze elkaar veel buiten de vereniging. Regelmatig groeien jaarclubs uit tot vriendengroepen voor het leven.

Gilden

Gilden zijn de verticale verbanden binnen Sint Jansbrug. Dat wil zeggen dat gilden bestaan uit leden van verschillende jaren. Leden kunnen vanaf hun tweedejaar worden meegevraagd. In tegenstelling tot veel andere grote verenigingen gebeurt dat per persoon, en niet per jaarclub.

Op het moment telt Sint Jansbrug 14 gilden en is er één in oprichting. De gilden verschillen sterk van elkaar, zowel qua grootte als qua interesses. Net als bij de jaarclubs bestaan er gemengde en ongemengde gilden. De meeste gilden eten en borrelen een avond in de week samen. Daarnaast organiseren de gilden tal van activiteiten voor zichzelf of voor de vereniging, zoals het vieren van het gilde-lustrum – een feestweek voor de hele vereniging. Ook weekenden weg, vakanties of museum- of concertbezoeken horen er vaak bij.

Naast een vriendengroep voor studerende leden blijven veel oud-leden via hun gilde verbonden aan hun studiegenoten en de vereniging. Sommige gilden bestaan al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw – en ook die gilden organiseren nog vaak reünies.

Onderverenigingen

Sport, spel, cultuur en hobby komen bij elkaar in onderverengingen. Iedereen kan zich bij een ondervereniging van zijn of haar interesse aansluiten. En als iemand iets mist wordt er vaak een nieuwe ondervereniging opgericht. Op het moment zijn er onderverenigingen voor zeilen (Leukotheia), voetbal (Rongo), wielrennen (Spaeck), muziek (Valerius), motor rijden (MoVe), klimmen en boulderen (Camicaze), schaken (MAT), koken (Mess) en – uiteraard – bierbrouwen (’t Dubbele Cruys).

Commissies

Ruim 40 commissies organiseren talloze activiteiten (zoals de OWee en Festival Aangeschoten Wild), houdende de bar draaiende, verzorgen studiebegeleiding, schrijven mee aan het verenigingsblad of jaarboek, of adviseren of controleren het bestuur van de vereniging. Het blijkt al: iedereen die zich wil inzetten, kan een commissie vinden waar hij of zij zich thuis voelt.

Behalve de waardering die als commissielid kan worden ontvangen voor het verzette werk is het doen van de commissie een ontzettend leerzame ervaring. Door samen te werken met commissiegenoten en ondertussen te zorgen dat deadlines worden gehaald leer je dingen die bij de TU Delft of hogeschool veel minder aan bod komen. Ook de inhoud is heel anders: is er wel genoeg geld om een bepaald plan uit te voeren en hoe krijgen we mensen enthousiast? Dat maakt het een mooie aanvulling op je studie!