Extern

Sint Jansbrug staat middenin de samenleving. We maken deel uit van verschillende externe verbanden en zijn nauw verwant aan een aantal losse organisaties. Daarnaast zijn verschillende leden van Sint Jansbrug actief binnen de twee Delftse studentenraadspartijen, de gemeentepolitiek of andere studenteninitatieven – bijvoorbeeld bij startups of vrijwilligerswerk.

Verbanden

Convenant van Amicalen

Samen met bevriende verenigingen uit Leiden (SSR-Leiden) en Rotterdam (het RSG) is Sint Jansbrug verbonden in het Convenant van Amicalen. Een speciale commissie, de Intercom, wakkert nieuwe vriendschappen aan tussen studenten uit verschillende steden. In deze commissie nemen leden van alle verenigingen uit het convenant plaats. Door het jaar heen vinden verschillende activiteiten plaats waarbij besturen, commissies en/of leden Delft, Leiden en Rotterdam bezoeken. Besturen en commissies delen op hun beurt kennis en ervaring en leren zo van elkaar.

VerenigingsRaad Delft

Sint Jansbrug zetelt in de VerenigingsRaad Delft (VeRa). De VeRa is het overkoepelend orgaan van achttien aangesloten Delftse studentenverenigingen en behartigt de belangen van deze verenigingen bij de Technische Universiteit en Gemeente Delft. Ook onderhoudt zij nauw contact met zowel plaatselijke als landelijke studenten belangenbehartigings- en politieke organisaties. Elk jaar neemt een lid van Sint Jansbrug zitting in het Dagelijks Bestuur van de VeRa.

Landelijke Kamer van Verenigingen

Sint Jansbrug is een van de lidverenigingen van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). De LKvV is het overkoepelend orgaan van 46 studentengezelligheidsverenigingen in Nederland en vertegenwoordigt daarmee 40.000 studenten. Zij behartigt de belangen van haar leden op onder andere het gebied van informatie-uitwisseling, beeldvorming van studentengezelligheidsverenigingen en studentenbelangen in het algemeen.

Organisaties

Stichting Sociëteit Sint Jansbrug

Stichting Socëteit Sint Jansbrug is opgericht op 8 oktober 1954. De Stichting heeft als doel een bijdrage te leveren tot het verwezenlijken van de doelstellingen van de te Delft gevestigde Delftse Studenten Vereniging “Sint Jansbrug”. De Stichting verwezenlijkt in hoofdzaak haar doel door aan de gemelde vereniging een ruimte ter beschikking te stellen en deze aan de vereniging te verhuren, maar is daartoe niet gelimiteerd.

De Stichting is op dit moment eigenaar van de panden Oude Delft 50, 52 & 54. De Vereniging huurt Oude Delft 50 & 52 hierdoor van de Stichting. Dit stelt de Stichting in staat om groot onderhoud uit te voeren aan de panden en investeringen te doen die passen bij de doelstellingen van D.S.V. Sint Jansbrug.
In de Stichting nemen op dit moment vier oudleden, drie Bestuursleden en één lid benoemd door de ALV plaats. Hiervan word één oudlid de voorzitter, één bestuurslid de secretaris en het lid de penningmeester. Daarnaast nemen ook meerdere personen deel aan de Stichting als toehoorder.

Logo Stichting Sociëteit

Stichting Festival Aangeschoten Wild

In 2009 maakte Delft kennis met de eerste editie van Festival Aangeschoten Wild, een muziek- en cultuurfestival dat inmiddels een vaste plaats op de Delftse evenementenkalender heeft verworven. Ruim 200 Sint Jansbruggers zijn bij de organisatie van het festival betrokken. Negen mensen zitten in een jaarlijks wisselende commissie, die zorgen voor de precieze invulling van één festivaleditie. Zes anderen vormen het bestuur van Stichting Festival Aangeschoten Wild en richten zich op langetermijnplannen en het coachen van de commissie. Dankzij de wisselende festivalcommissies blijft Festival Aangeschoten Wild vernieuwen en krijgt jaarlijks een nieuwe groep studenten de kans ervaring op te doen binnen de uitdagende festivalorganisatie.

LienBack-026
FAW2015_Impressie_27-185825_Tim-van-Rugge
FAW2015_Impressie_27-182805_Tim-van-Rugge
FAW2016_Impressie_24-214035_Rosa-Storm
_MG_9540
FAW2017_Impressie_0331-174955_Eline-J-Duijsens
DSC_3853
FAW2017_Impressie_0404-191318_Natasha-Kariyanah
Bente_van_der_Zalm_-_Festival_Aangeschoten_Wild_-_20180518.jpg-5
Joris--Lippens (5 of 8)
LUPA-20180518-0048
FAW2015_Impressie_27-183311_Marinus-Meursing
Bente_van_der_Zalm_-_Festival_Aangeschoten_Wild_-_20180518.jpg-18
FAW2018_Selectie_0518-231314_Bram-Peerlings

Stichting ZeeZeilRace

De ZeeZeilRace is een episch jaarlijks evenement ergens in het Middellandse zeegebied, georganiseerd voor en door studenten. Meer dan 150 studenten gaan er jaarlijks mee en het geeft de perfecte combi van racen, borrelen en feesten in een prachtig zeegebied.

zeezeilrace_boot_x1200