Almanak Enquête

Liieve leden,

Hierbij de enquête van de 69ste Almanakcommissie. Geliieve hem allemaal in te vullen!