Interesseformulier jaarlijkse commissies 2022

Lijkt de AK je leuk?(Vereist)
De Activiteiten Commissie (AK) is verantwoordelijk voor het activeren van eerstejaars en het organiseren van activiteiten door het jaar heen. Na de VT is de AK één van de grootste contactpunten voor de eerstejaars, hiermee vervult de AK een belangrijke voorbeeldfunctie. Door toffe activiteiten neer te zetten voor de leden laat de AK zien hoe het is om je in te zetten voor de Vereniging. De AK draagt ook bij aan het overdragen van de tradities, zoals de mores, binnen de vereniging.
Lijkt BOSS je leuk?(Vereist)
De commissie ter Begeleiding en Ondersteuning van Studie- en Studentenleven (BOSS) helpt de leden, en voornamelijk de eerstejaars, hun studie- en studentenleven optimaal te combineren. Vooral voor de eerstejaars is een goede begeleiding erg waardevol. Met behulp van verschillende soorten cursussen geeft BOSS alle leden de kans om hun kennis weer op te frissen of nieuwe dingen te leren.
Lijkt de Bromtol je leuk?(Vereist)
De Bromtolcommissie (Bromtol) is verantwoordelijk voor het redigeren en uitgeven van de Bromtol, het verenigingsblad. Hierbij zorgt de Bromtol voor de inhoud van het blad en dat deze minstens drie keer per verenigingsjaar wordt uitgegeven. De voorgaande uitgaves zijn onder extra>bromtol te vinden.
Lijkt FIT je leuk?(Vereist)
FIT is de sportcommissie van D.S.V. Sint Jansbrug. Door het jaar heen organiseren ze verschillende sportieve activiteiten en uitjes. Ieder jaar doen ze ook met een grote groep SJB’ers mee met de Batavierenrace.
Lijkt Intercom je leuk?(Vereist)
De Intercom is een commissie van het Convenant van Amicalen en bestaat uit leden van Sint Jansbrug, RSG en SSR Leiden. De Intercom organiseert activiteiten en feesten op alle drie de verenigingen voor alle leden van de drie zusterverenigingen.
Lijkt de Qco je leuk?(Vereist)
De Qco is de culturele commissie van D.S.V. Sint Jansbrug. De Qco organiseert door het jaar heen allerlei culturele activiteiten. Ook organiseerde de Qco de jaarlijkse Q-reis in de zomer. Met behulp van deze activiteiten maakt de Qco cultuur toegankelijk voor alle leden.