Evaluatie KMT

De KMT’s van studentenverenigingen zijn de afgelopen weken het onderwerp van gesprek. Ook op de borrelvloer van Sint Jansbrug wordt hier vaak over gesproken. Vice-President van Sint Jansbrug Eveline Beukers: “Wij vinden de KMT incidenten die de afgelopen tijd in de media naar voren zijn gekomen heel ernstig. Het kan nooit de bedoeling zijn om mensen te beschadigen, fysiek of mentaal. Het doel is om elkaar te leren kennen, vrienden te maken en je plekje in de vereniging te vinden.”

“Hoewel dit soort incidenten niet bij ons plaatsvinden, kan het geen kwaad om ook kritisch naar onszelf te blijven kijken”, vind Eveline. “We gaan de KMT evalueren en waar nodig aanpassen om te zorgen dat het zo goed en veilig mogelijk verloopt”. Hiervoor gaat Sint Jansbrug een werkgroep instellen die bekijkt of alle activiteiten en aspecten hun doel dienen en niet gebeuren omdat dit altijd zo is geweest. Eveline legt uit: “De werkgroep bekijkt elk element van de KMT en beoordeelt of dit het juiste doel dient. Dit doel is onder andere dat de eerstejaars elkaar en de vereniging zo goed mogelijk leren kennen. Het is belangrijk dat de werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van leden en oudleden. Die laatste groep is belangrijk om er met een frisse blik naar te kijken en ervaringen te kunnen delen uit het verleden en de huidige maatschappij. Tevens zal er een ondersteunend klankbord komen die input geeft aan de werkgroep en waar de werkgroep het draagvlak kan testen van ideeën. Het klankbord bestaat uit een breed scala huidige en oud-Sint Jansbruggers.” Heb je interesse in de KMT werkgroep of het klankbord? Stuur een mailtje naar vicepresident@sintjansbrug.nl.

Naast de initiatieven binnen Sint Jansbrug wordt er overigens ook gekeken op Delfts niveau. ”We hebben vorig jaar in samenspraak met de TU Delft en de 4 andere grote studentenverenigingen een convenant ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening naar potentiële nieuwe leden en hun ouders en over de communicatie omtrent incidenten.”

Reacties

Er zijn (nog) geen reacties op dit bericht. Ben jij de eerste?

Praat zelf mee