Afgestudeerd met een 10

Eind maart dit jaar studeerde Jet Gispen (2010, Volantica) cum laude af aan de faculteit Industrieel Ontwerpen met een 10 voor haar project Ethics for Designers. Het viel haar op dat IO de enige faculteit van de TU Delft is waar geen ethiek (meer) wordt onderwezen en dat terwijl Industrieel Ontwerpen de verbindende factor tussen technologie en maatschappij is. Aan ethische vraagstukken dus geen gebrek.

“Hoe ga ik ervoor zorgen dat ontwerpers in hun proces met ethiek aan de slag gaan?” Om deze vraag te kunnen beantwoorden, deed Jet allerlei workshops met zowel bachelor- als masterstudenten. Zo kwam zij er gaandeweg achter welke technieken en onderwerpen wel en niet werkten. Een cruciaal inzicht was dat ontwerpers ethische vaardigheden moeten ontwikkelen om dit te kunnen doen. Volgens Jet zijn dit er drie: moral sensitivity, moral creativity en moral advocacy. Deze drie vaardigheden waren het uitgangspunt voor het ontwikkelen voor een ethische toolkit voor ontwerpers.

Zo heeft Jet gedurende haar project zowel studenten op de faculteit als ontwerpers in de praktijk bewust gemaakt van het belang van ethiek voor ontwerpers en geprikkeld om daar in hun eigen werk mee aan de slag te gaan.

Nu, drie maanden verder, staat Jet op het punt om haar bevindingen te implementeren in het curriculum van Industrieel Ontwerpen aan de TU. In de praktijk is er vaak geen tijd en ruimte om goed met ethiek bezig te zijn, dus door het in het onderwijs te stimuleren, voedt je de volgende generatie ontwerpers op om verantwoordelijk te ontwerpen. Daarom gaat Jet een leerlijn ethiek opzetten, waardoor studenten gedurende de gehele bachelor leren ethiek te integreren in hun ontwerpproces. De drie eerdergenoemde ethische vaardigheden vormen de basis voor deze leerlijn. Als alles volgens plan gaat leren IO-studenten ethiek over een aantal jaar aan de hand van de toolkit van een Sint Jansbrugger!

Afstuderen met een 10 gaat zeker niet onopgemerkt. Zo is Jet genomineerd voor de Student Inspiration Award, een prijs voor het meest inspirerende project van de TU Delft. Tijdens de opening van het komende collegejaar zal bekend gemaakt worden wie de winnaar is. Daarnaast  wordt Jet veel benaderd om over haar project te vertellen, zoals bijvoorbeeld tijdens het Future Flux Festival in Rotterdam. Ook is haar project tentoongesteld op de faculteit tijdens de tweejaarlijkse tentoonstelling Exceed!

Wil je zelf aan de slag met Ethics for Designers? Neem dan een kijkje op Jets site waar je de tools zelf kunt downloaden of meld je aan voor de bootcamp Smart Citizenship op 25 augustus in Den Haag.

Reacties

Er zijn (nog) geen reacties op dit bericht. Ben jij de eerste?

Praat zelf mee