“Stoppen met nutteloos stroef doen”

“Het vernieuwen en moderniseren van de kennismakingstijd van DSV Sint Jansbrug zodat deze beter aansluit bij huidige en toekomstige waarden van de vereniging en maatschappij”: dat was de opdracht die een groep leden en oud-leden eind 2016 aannam en de afgelopen maanden heeft ingevuld. In mei presenteerden ze hun plan dat zowel het kamp als de daaropvolgende verenigingstijd terugbrengt naar de basis: wat proberen we voor elkaar te krijgen en hoe kunnen we dat het beste doen?

Sindsdien hebben de kamp- en kennismakingscommissies nagedacht over hoe ze die fundamentele doelen – zoals plezier hebben, vrienden maken, en de vereniging leren kennen – en adviezen gaan verwerken in hun activiteiten. Voor beide zijn gelijkheid en stoppen met “nutteloos stroef doen” de belangrijkste veranderingen. “De KAKO moet de gezamenlijke vijand van leden én nullen worden, in plaats dat leden zelf voor mini-KAKO gaan spelen”, vertelt Rosa, voorzitter van de kampcommissie. “Leden spelen dan ook een minder belangrijke rol bij de hindernissen die de aankomend leden moeten overwinnen, maar zitten – soms letterlijk – meer op de achtergrond. Het leuke avondprogramma in de ‘sociëtent’ zetten we natuurlijk door.” Een vergelijkbaar antwoord komt van David, voorzitter van de kennismakingscommissie: “Onze houding wordt opener en vriendelijker dan voorheen, waarmee we een einde maken aan de trend van verharding. Ook de emancipatie wordt anders. We leggen duidelijker uit wat deze mijlpaal betekent (aankomend leden krijgen dan rechten en plichten, red.) en gaan het bereiken ervan groots vieren op een emancipatiefeest.”

Naast dat verenigingsleden zelf vraagtekens meer en meer vraagtekens zetten bij de afgelopen KMT’s dwingen ook de universiteit en publieke opinie Sint Jansbrug tot modernisering. “En dat is prima”, vindt Wouter Kessels, president van de vereniging, “want we moeten ervoor zorgen dat we wel in de maatschappij blijven staan”. Mede daarom tekende Sint Jansbrug – samen met vier andere verenigingen – vorig jaar een convenant met de TU Delft, met daarin afspraken over informatievoorziening naar nieuwe leden en een de verplichting om incidenten te melden bij de universiteit. Dat het menens is, blijkt uit het feit dat de TU Virgiel afgelopen week een forse straf oplegde: mede omdat de vereniging verschillende incidenten (waaronder een voorval waarbij een aankomend lid een zware hersenschudding opliep) pas laat of helemaal niet meldde bij de universiteit, raakt de vereniging komend jaar al haar bestuursbeurzen kwijt en mag ze niet meedoen aan het dagprogramma van de OWee.

Wouter: “Dat soort dingen spelen gelukkig niet bij Sint Jansbrug, maar we zijn wel geschrokken, van zowel deze sanctie als van wat er bij Virgiel is gebeurd. Aan de andere kant dwingt het tot een blik in de spiegel: had dit bij ons ook kunnen gebeuren? Helemaal zeker weten kunnen we dat natuurlijk niet, maar ik heb er in ieder geval vertrouwen in dat de kans op dit soort situaties dankzij deze aanpassingen flink is afgenomen. En bovendien dat we kunnen uitkijken naar een leuke en verbindende KMT!” De veranderingen worden in november geëvalueerd.

Reacties

Er zijn (nog) geen reacties op dit bericht. Ben jij de eerste?

Praat zelf mee