Actief bij de verkiezingen

Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op de kieslijsten van Delft staan ook leden van Sint Jansbrug. De staan, niet verrassend, op de lijst van de studentenpartij STIP (7 leden), maar ook op de lijsten van D66 (2 leden), GroenLinks en VVD zijn Jansbruggers te vinden. Bij STIP staat Sybren van der Velde op plek 2, Koen van Limbergen (bestuur ‘15-’16) staat bij D66 op plek 20, Timo Töns (bestuur ‘14-’15) staat op plek 6 bij GroenLinks en bij de VVD staat Jan Hoek op plek 42. Benieuwd waarom zij voor deze partijen hebben gekozen? De Bromtol heeft het ze naar aanleiding van de verkiezingen gevraagd. En mocht je in Delft wonen: ze stellen je stem op prijs.

STIP – Sybren van der Velde en Thomas van Biemen

Sybren is op dit moment al gemeenteraadslid voor STIP en heeft nooit getwijfeld over andere partijen: “Ik vind het erg belangrijk dat studenten echt vertegenwoordigd worden en wat te zeggen hebben. Jongeren vormen een groot deel van de stad en die moeten ook een stem hebben. Jongeren, dus niet alleen studenten.” Thomas is dit jaar voorzitter van het STIP bestuur, dat verantwoordelijk is voor de campagne: “Het is gaaf om een partij te mogen leiden en te zorgen dat alles draait, je de juiste mensen hebt en dat iedereen op de goede plek is zodat ze de goede dingen kunnen vertellen.”

De titel van het verkiezingsprogramma van STIP is: ‘Nieuwe Energie’. Het is een partij die met een frisse blik naar Delft kijkt, met concrete ideeën komt om de stad een beetje beter te maken en alle creatieve energie een podium wil geven. STIP wil inzetten op de technologische verduurzaming van Delft, de stad van innovatie en technologie heeft alles in huis om kartrekker op het gebied van duurzaamheid te worden. Een autoluwe binnenstad, wat niet alleen duurzamer maar ook gezonder is, is hier een goed voorbeeld van. Verder wil STIP dat uitvindingen die uit Delft komen ook zichtbaar zijn in de stad en gaan ze door met het huidige beleid om technische bedrijven naar Delft te halen. “We moeten als studenten en niet studenten kunnen samenwonen in deze mooie stad.”, vindt Sybren.

D66 – Koen van Limbergen

“Ik merk dat ik af en toe een heel sociaal democratisch hart heb, maar ook een echt liberaal en ik merk dat maar in één partij echt beide dingen samen komen en dat is D66”, aldus Koen op de vraag waarom hij voor D66 gekozen heeft. De houding van de mensen spreekt hem ook aan, optimistisch en principieel. Koen: “Niet omdat ik dan wel of niet van bakfietsen houd, maar meer op dezelfde manier in het leven staan. Transparantie, dualisme en controle van de rechtspraak is bij D66 dan ook heel belangrijk.”

Het verkiezingsprogramma van D66 is geschreven op iedereen mee te laten komen in de stad en daarbij maken ze de afweging tussen de vele verschillende groepen in Delft. Ze zijn zich ervan bewust dat er in de binnenstad een dynamisch leven is, maar dat er ook veel mensen in Delft wonen die niet wekelijks en zeker niet dagelijks in de binnenstad komen. Delft is een kennisstad en daar hoort bij dat je banen hebt op alle niveaus dus ook MBO en HBO, iedereen hoort erbij. “Ik vind het mooi dat we als partij een verhaal hebben dat iedereen aanspreekt en dat het effect van de veranderingen die wij willen maken heel Delft raakt”, vertelt Koen. De titel van hun verkiezingsprogramma is dan ook: Kansen voor Delft.

“Ik vind dat een politieke partij een afspiegeling moet zijn van de maatschappij en de maatschappij in Delft bevat simpelweg veel studenten”, vertelt Timo. Bij de landelijke verkiezingen besloot hij zich te verdiepen in de politiek en bleek GroenLinks de partij waar hij zich het beste in kan vinden. “Wanneer ik kijk naar de dingen die ik belangrijk vind: een goede sociale samenleving waar mensen gelijke kansen hebben, waar goed voor iedereen wordt gezorgd en waar de klimaatdoelen worden aangepakt, sluiten die het beste aan bij GroenLinks.” Toen hij de oproep van GroenLinks zag waarin ze studenten vroegen om zich komende gemeenteraadsverkiezingen beschikbaar te stellen, heeft hij gesolliciteerd.

GroenLinks heeft zich de afgelopen vier jaar als coalitiepartner in Delft ingezet voor een sociale en duurzame gemeente. Delft is een studentenstad, dat zorgt ervoor dat er interessante initiatieven uitgevoerd worden zoals de Green Village op de campus waar met duurzaamheidsoplossingen geëxperimenteerd wordt. Hierdoor kan Delft als kennisstad voorop blijven lopen. Daarentegen heeft Delft ook een ander gezicht, er leven nog steeds mensen onder de armoedegrens in Delft. Timo: “Ik ben trots op GroenLinks hoe wij ons de afgelopen vier jaar hebben ingezet om mensen die in armoede terecht komen te helpen. We helpen ze erbovenop te komen in plaats van steeds verder af te laten zakken. Hier wil ik me  de komende vier jaar enorm hard voor gaan inzetten.”. Daarnaast willen ze zich nog meer gaan inzetten op de verduurzaming van Delft, want een stad met zoveel kennis zou hierin voorop moeten lopen.

VVD – Jan Hoek

Jan: “Ik heb gekozen voor de VVD omdat ik vind dat je mensen veel vrijheid moet geven. Je kunt het beste uit de mensen halen door ze zelfvoorzienend te houden.”. De VVD vangt je op als je struikelt, maar je moet wel iets doen voor de maatschappij en niet op je lauweren rusten. Vanwege deze waarde en de andere beginselen bleek de VVD het beste bij hem te passen.

“Veel studenten hebben hun eigen mening en vinden overal iets van, maar doen er vervolgens niets mee. Daarom ben ik lid geworden van de partij, omdat ik vind dat het te makkelijk is om alleen maar te roepen en me dus echt wil inzetten.”. Want door lid te worden van een partij heb je meer inspraak en kan je ook echt het verschil maken. In het verkiezingsprogramma van de VVD staat deze campagne de Delftenaar centraal en draagt de toepasselijke titel: Ons Delft!

Verkiesbare Jansbruggers – een overzicht:

STIP

Sybren van der Velde (2), Matthijs Gouwerok (11), Marcel Harinck (13), Tim Vroomans (19), Daylam Dag (23), Wouter Seerden (26), Casper Donkervoort (37)

D66

Koen van Limbergen (20), Ties Kuijpers (31)

Timo Töns (6)

VVD

Jan Hoek (42)

Reacties

Er zijn (nog) geen reacties op dit bericht. Ben jij de eerste?

Praat zelf mee