Tijd voor verandering

Afgelopen jaar hebben we kritisch gekeken naar onze kennismakingstijd, zodat deze beter aansluit bij huidige en toekomstige waarden van de vereniging en maatschappij. Joost Zeegers, oud-bestuurder en lid van de werkgroep die naar de kennismakingstijd heeft gekeken: “Vanuit de vraag wat het doel is van een kennismakingsperiode hebben we zes aandachtspunten opgesteld.” Naar aanleiding hiervan zijn er veranderingen doorgevoerd, zoals het aanpassen van de kleding van de KAKO en de houding van de KC. De huidige (media-)aandacht voor studentenverenigingen wordt steeds groter, dus ook wij moeten goed blijven kijken of wat we doen maatschappelijk aanvaardbaar en uit te leggen is.

Er komt steeds meer een vergrootglas op studentenverenigingen te liggen en dat is overal merkbaar. Er komt vanuit de maatschappij kritiek op de verenigingen, Rambam gaat undercover bij de kennismakingstijd en minister Van Engelshoven heeft in een brief aan de universiteiten laten weten dat ze van hen verwacht afspraken te maken met de verenigingen. Elke universiteit heeft zijn eigen manier van omgaan met deze verantwoordelijkheid. In Groningen hebben ze de verantwoordelijk met beide handen aangepakt en is er een gedragscode opgesteld voor alle verenigingen (niet alleen gezelligheids-, maar ook sport- en studieverenigingen). In Utrecht geldt er een gedragscode introductietijd voor de Utrechtse gezelligheidsverenigingen. De TU Delft heeft op dit moment met de vijf grootste studentenverenigingen (DSC, Virgiel, SJB, DSB en CSR) een communicatie convenant. Door middel van dit convenant wordt de transparantie en duidelijke communicatie tussen de TU en de verenigingen bevorderd.

Voor afgelopen KMT is er teruggegrepen op de fundamentele doelen van het kamp en de aansluitende verenigingstijd: plezier hebben, vrienden maken en de vereniging leren kennen. “Om deze doelen te bereiken hebben we veranderingen doorgevoerd, op het gebied van gelijkheid en door een duidelijk gedragskader te schetsen, om de mentaliteit van de leden tijdens de kennismakingstijd aan te passen”, aldus Casper, huidig president van de vereniging. En dat heeft geholpen: de veranderingen zijn goed bevallen en hebben hun doel bereikt. Uit de evaluatie van de kennismakingstijd kwam dat er wij-gevoel is ontstaan tussen de eerstejaars door het creëren van een gemeenschappelijke ‘vijand’ (de KAKO) en gezamenlijke herinneringen te vormen. Ook is de openere en vriendelijkere houding van de kennismakingscommissie goed bevallen. “De afgelopen tien jaar is er toch een verharding in de KMT geslopen, een trend die we hadden en moesten keren.”

In een jaar is er al veel veranderd, maar er blijft altijd verbetering mogelijk. Komend jaar zal er nog meer aandacht liggen opdat de leden de vrienden zijn van de eerstejaars en dat de KAKO een gezamenlijke ‘vijand’ van iedereen is. Tijdens de verenigingstijd zal er gekeken worden naar het organiseren van activiteiten in de stad, zodat de eerstejaars zich meer bewust worden van de omgeving van Sint Jansbrug. Afgelopen kennismakingstijd hebben zich geen incidenten voorgedaan.

Reacties

Er zijn (nog) geen reacties op dit bericht. Ben jij de eerste?

Praat zelf mee