Berichten uit Nieuwsbrief april 2023

 

Oud-ledennieuwsbrief: Stichting Continuïteit kent drie beurzen toe

In 2022 kende de Stichting Continuïteit Sint Jansbrug drie beurzen toe aan leden die zich inzetten voor de vereniging, maar die niet in aanmerking komen voor de zogenaamde ‘bestuursbeurzen’ of ‘commissiemaanden’ van de TU Delft. Deze leden studeren namelijk aan een hogeschool of andere universiteit. Het ging in 2022 om één bestuursbeurs en twee commissiebeurzen.
De stichting Continuïteit is opgericht in 2019 om verenigingsbestuurders te ondersteunen die de bestuursbeurzen toegekend aan de vereniging mislopen. Op die manier wil de stichting de continuïteit van de vereniging borgen, als deze ondersteuning van bestuurders vanuit de TU Delft om welke reden dan ook wegvalt. Dit jaar is besloten om ook leden te ondersteunen die zich in een grote commissie inzetten voor de vereniging, maar die niet in aanmerking komen voor de bijdrage door de TU Delft (de zogenoemde ‘commissiemaanden’). Meestal is de eenvoudige reden dat zij niet studeren aan de TU Delft. De oudledenvereniging vult de reserves van de stichting dit jaar weer aan. 

Voor meer informatie over de doelen van deze stichting, kan je via deze link het oude artikel nog even teruglezen. Het fonds is initieel gevuld met bijdragen vanuit de vereniging, de oudledenvereniging en individuele oudleden.

 

Oud-ledennieuwsbrief: Nieuw! Het Verenigingsfonds

De vereniging heeft een nieuw fonds opgericht: het Verenigingsfonds. Het doel is om de Vereniging vanuit de oud-leden financieel te ondersteunen. De aanleiding voor dit nieuwe fonds is de Coronapandemie, waardoor ook Sint Jansbrug financieel kwetsbaar is geworden. De liquiditeit van de vereniging is de afgelopen jaren sterk teruggelopen, doordat de sociëteit en eettafel voor lange periodes gesloten waren. Gelukkig is de vereniging nog steeds financieel gezond, maar voor ontwikkeling en verbetering hebben we helaas weinig ruimte meer. Het Verenigingsfonds wil bijdragen aan ontwikkelingen die de vereniging stutten op de lange termijn. Jaarlijks wordt een algemeen besteeddoel gekozen. Bijdragen van leden voor het fonds zijn heel welkom, zowel in geld als in ideeen.

Voor dit jaar is het gekozen thema duurzaamheid. De vereniging kijkt naar goede investeringen om de vereniging te verduurzamen en waar mogelijk ook kosten te besparen. Te denken valt aan lichtsensoren, waardoor het licht niet onnodig blijft branden, maar ook een post-mix frismachine staat op de lijst. Hiermee kunnen we de hoeveelheid gebruikte plastic flessen sterk terugbrengen.

Via de oud-leden nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van de projecten die afgerond zijn. Mocht je als oud-lid een bijdrage willen leveren, dan kun je je opgeven via dit formulier. Er zijn drie verschillende opties om te doneren: een eenmalige bijdrage, een jaarlijkse incasso en een jaarlijkse incasso van minimaal vijf jaar (dit laatste heeft ook nog eens belastingsvoordelen). Mocht je nog vragen hebben of suggesties voor goede investeringen, stuur dan een mailtje naar theve@sintjansbrug.nl, Tristan helpt je graag verder.

 

Oud-ledennieuwsbrief: Terugblik lustrum

Op een koude avond, begin november, werd midden op de markt het vijftiende lustrum officieel geopend. Er was een groot podium opgebouwd, vanaf waar de Presidenten van de afgelopen vijf jaar samen een rede verzorgden en waar de diverse bands die Sint Jansbrug rijk is hun muziek speelden. Hoog in de lucht waren twee grote schijnwerpers te zien die de komende drie weken de weg naar Sint Jansbrug zouden leiden.
Wat volgde waren een eigen festival, een groots gala waar men voor naar Breda moest afreizen, een cantus met zo’n vijfhonderd deelnemers, een extern feest in een club in Leiden met optredens van onder meer The Partysquad, tal van andere activiteiten, vele brakke ochtenden en gemiste colleges, maar vooral heel veel plezier.

Lees verder...